loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Tiêu hủy bằng phương pháp đốt

Lò đốt chất thải: Đây là loại lò đáy tĩnh, đốt 02 cấp có xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ hóa chất. Lò có công suất 400 kg/h, nhiên liệu sử dụng là dầu DO. Có thể tiêu hủy các chất thải ở thể rắn và thể lỏng có thể cháy được.

20140916_160419


Liên hệ với chúng tôi