Về chúng tôi

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, là doanh nghiệp được thành lập từ ngày  11/12/2007, do các sáng lập viên có nhiều kinh nghiệm và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tái chế và xử lý chất thải. Ngoài ra công ty còn có sự cộng tác của các chuyên gia tư vấn kỹ thuật, công nghệ và quản lý cũng như các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề tại Việt Nam. Công ty được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.016.VX ngày 29/03/2019 (Cấp lần 4).

Dự án của chúng tôi

Nhà máy xử lý chất thải Phú Thọ

Tổng diện tích 7.5 Ha. Công suất 250 tấn/ngày đêm với Hơn 100 cán bộ, nhân viên và đang thu hút thêm cán bộ công nhân viên để phục vụ cho công việc. Theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại cấp bởi Bộ tài nguyên và Môi trường ngày 29/03/2019 (cấp lần 4).

Nhà máy xử lý chất thải Hà Tĩnh

Với diện tích 19,28 ha, kinh phí đầu tư 925 tỷ đồng, công suất xử lý 3.850 tấn/ngày. Với hơn 100 cán bộ, công nhân viên và đang phát triển thêm. Theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 3.098.VX cấp bởi Bộ tài nguyên và Môi trường ngày 02/06/2021 (cấp lần 3).

Xử Lý (Tấn/Ngày)

0

Đối Tác & Khách Hàng

0

Nhà Máy Tiêu Chuẩn

0

Cán Bộ Nhân Viên

0
0243 968 1666HOTLINE