Môi trường Phú Hà

Phát triển bền vững

“Vì một mái nhà chung bền vững”

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà luôn đổi mới dây chuyền công nghệ, phương pháp xử lý tiên tiến và hiện đại trên thế giới, đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của công ty. Nhằm mang đến cho Quý khách hàng Dịch vụ hoàn hảo, an toàn và bền vững.

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà luôn nhận thức được sứ mệnh, trọng trách của mình là đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường cho xã hội và cộng đồng, cụ thể là:

•        Vì cộng đồng: Tích cực đóng góp vai trò giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

•        Vì khách hàng: Tận tâm, nỗ lực mang lại những dịch vụ môi trường tốt nhất.

•        Vì nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên.

Cùng với khát vọng và chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà định hướng sẽ trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, với khẩu hiệu “Hành động bằng Trí - Quản lý bằng Tâm - Cộng tác bằng Tín - Cải tiến để phát triển - Sáng tạo để dẫn đầu” làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của công ty.

 

0243 968 1666HOTLINE