Môi trường Phú Hà

Dịch vụ

Cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng hệ thống và chuyển giao công nghệ ngành môi trường
Cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng hệ thống và chuyển giao công nghệ ngành môi trường
 Công ty Môi trường Phú Hà  là đơn vị được cấp giấy phép về vận chuyển, xử lý các loạ..
Tiếp tục
Dịch vụ tư vấn môi trường
Dịch vụ tư vấn môi trường
Chúng tôi chuyên: - Lập dự án đầu tư. - Tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt và vận hành các hệ thố..
Tiếp tục
Kinh doanh và tái chế
Kinh doanh và tái chế
Công ty TNHH Môi Trường Phú Hà   chuyên trao đổi mua bán các loại phế liệu để tái chế..
Tiếp tục
Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp
Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp
    Công ty Môi trường Phú Hà  là đơn vị được cấp giấy phép về vận chuyển, ..
Tiếp tục
Xứ lý và tiêu hủy
Xứ lý và tiêu hủy
Công ty Môi trường Phú Hà  là đơn vị được cấp giấy phép về vận chuyển, xử lý các loại chất..
Tiếp tục
0243 968 1666HOTLINE