Môi trường Phú Hà

Nhà máy

Nhà máy xử lý chất thải Phú Thọ

 

Về chúng tôi

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, là doanh nghiệp được thành lập từ ngày 11/12/2007 do các sáng lập viên có nhiều kinh nghiệm và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tái chế và xử lý chất thải. Ngoài ra công ty còn có sự cộng tác của các chuyên gia tư vấn kỹ thuật, công nghệ và quản lý cũng như các công ty hoạt động trong cùng ngành nghề tại Việt Nam. Công ty được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.016.VX ngày 29/03/2019 (cấp lần 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Thống Thiết Bị

* Hệ thống lò đốt CTNH 3 cấp, công suất 1500Kg/h

* Dây chuyền tái chế nhôm, công suất 500Kh/h

* Hệ thống xử lý nước thải, công suất 5m3/h

* Hệ thống hóa rắn, công suất 3600Kg/h

* Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 50Kg/h

* Hệ thống xử lý phân loại, tái chế bản mạch điện tử, công suất 200Kg/h

* Hệ thống tẩy rửa, công suất 2000 Kg/h bao gồm: 

       + Thiết bị xúc rửa thùng phuy

       + Thiết bị súc rửa kim loại và phoi nhôm dính CTNH

* Hệ thống xử lý ắc quy thải, công suất 60Kg/h

* Hầm lưu trữ CTNH, thể tích 9.635 m3

* Kho lưu giữ chất thải ( tại cơ sở xử lý ) diện tích 800 m2

* Kho lưu giữ CTNH thuộc cơ sở xử lý: Kho số 1: 800 m2, Kho số 2: 100 m2, Kho số 3: 800 m2

* Kho lưu trữ CTNH, diện tích 504 m2

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT 3 CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

HỆ THỐNG MÁY VẮT BÙN KHUNG BẢN

 

THÁP LỌC ĐỨNG

HỆ THỐNG ỐNG DÒNG

HỆ THỐNG ỐNG DÒNG

 

HỒ SINH HỌC SAU XỬ LÝ

HỆ THỐNG TÁI CHẾ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG HỦY BÓNG ĐÈN

 

HỆ THỐNG TẨY RỬA THÙNG PHUY

HỆ THỐNG TÁI CHẾ NHÔM

HỆ THỐNG HÓA RẮN ( Block Hóa )

 

HẦM CHÔN LẤP BỀN VỮNG

KHO LƯU GIỮ CHẤT THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

 

Năng Lực Vận Tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuôn Viên Nhà Máy

 

UBND Tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Phú Hà   Chứng nhận bằng khen Cán Bộ Tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Phú Hà

 

Khuôn viên nhà máy Cổng Nhà Máy Phú Hà Toàn Cảnh Nhà Máy

 

 

 

 

 

 

0243 968 1666HOTLINE