loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Liên hệ

Phòng Kinh Doanh Miền Bắc

Trưởng Phòng:

Nguyễn Đình Cờ                   ĐT:0986 428 472

Cán Bộ Kinh Doanh:

  • Lê Duy Hiếu                         ĐT: 0983 270 333
  • Đinh Quang Ngọc                 ĐT: 0989 208 355
  • Ngô Thanh Quý                    ĐT: 0982 900 224
  • Trần Tuấn An                       ĐT: 0986 346 633
  • Máy Bàn                               04.3.968.1666 máy lẻ 118

 

Phòng Kinh Doanh Miền Trung

Nguyễn Thị Trà My              ĐT: 0907 213 699

Phòng Kinh Doanh Miền Nam

Nguyễn Tiến Dũng               ĐT: 0916 570 759

 

 

Liên hệ với chúng tôi