CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ

VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

Thu gom rác thải độc hại

      Công ty TNHH  Môi trường  Phú Hà chuyên thu gom rác  thải độc hại tại các khu công nghiệp chế xuất . Để đảm bảo giữ gìn một môi trường Xanh- Sạch -  Đẹp . Thu gom và vận chuyển:
- Chất thải rắn đô thị và phế liệu;
- Chất thải nguy hại dạng rắn và lỏng;
- Bùn từ các trạm/nhà máy xử lý nước thải;
- Chất thải công nghiệp và phế liệu.

 

 

Bản quyền thuộc về Phu Ha © 2018 Thiết kế bởi Aptech