CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ

VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

Tái chế rác thải

 Sau khi rác thải được thu gom về nhà máy . Nhân viên của  Công ty TNHH Phú Hà sẽ  phân loại và tái chế rác thải và tái chế .
 Phân loại và tái chế:
- Sản xuất nguyên liệu tái chế;
- Sản xuất sản phẩm tái chế;
- Tái chế dầu nhớt;
- Tái chế chì;
- Tái chế dung môi các loại;
- Tái chế và thu hồi kim loại màu và kim loại quý;
- Tái sinh và tái chế các chất thải công nghiệp khác
- Sản xuất nguyên liệu tái chế;
- Sản xuất sản phẩm tái chế;
- Tái chế dầu nhớt;
- Tái chế chì;
- Tái chế dung môi các loại;
- Tái chế và thu hồi kim loại màu và kim loại quý;
- Tái sinh và tái chế các chất thải công nghiệp khác

Bản quyền thuộc về Phu Ha © 2018 Thiết kế bởi Aptech