CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ

VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Hà Tĩnh

 Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp” với công suất 3.800 tấn/ngày.đêm (trên diện tích 29,26 Ha với kinh phí đầu tư 625 tỷ đồng) tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000308 và 28121000309 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh ngày 22/04/2015 và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 705/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. 

Dự án được Bộ TNMT cấp giấy phép hành nghề Xử lý chất thải nguy hại số: 3.098.VX ngày 15 tháng 9 năm 2016. (cấp lần 1)

Theo quyết đinh Phê duyệt DTM bổ sung số 726/QĐ-BTNMT và 727/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Phu Ha © 2018 Thiết kế bởi Aptech