loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh

Phát triển bền vững để xứng đáng là một trong những đơn vị hoạt động đi đầu về bảo vệ môi trường. Chuyên về xử lý rác thải nguy hại, rác công nghiệp và chất thải y tế. Cải tiến công nghệ xử lý môi trường nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp cũng như các đối tác. Tiến tới sản phẩm hoàn thiện trong xử lý môi trường, đáp ứng lợi ích cho các bên liên quan.

một góc hồ nuôi cá bên trong khuôn viên nhà máy

Liên hệ với chúng tôi