loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý và sinh hóa, công suất 5m3/h, có hệ thống bể chứa đầu vào 200m3 và các sân phơi bùn có tổng diện tích 300 m2.

10995300_763584920422379_1383765553634405632_n


Liên hệ với chúng tôi