loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Tái chế dầu dung môi

Thu gom:

Để tiện cho việc thu gom, vận chuyển và bốc xếp dầu thải sẽ được thu gom vào các thùng phi sắt có thể tích 200 lít có nắp đậy kín.

Xử lý:

Dầu thải được phân loại: Nếu dầu thải còn có khả năng tái chế và tái sử dụng cao, thi dầu sẽ được lọc sơ bộ để loại bỏ cặn và tạp chất rồi sau đó sẽ được chuyển tới các nhà sản xuất có chức năng tái chế dầu thải. Loại dầu thải có chất lượng kém không có tính kinh tế cho việc tái chế cũng sẽ được lọc để loại bỏ tạp chất rồi tiêu hủy trong lò đốt nhờ thiết bị bơm cao áp và bép phun. Quá trình tiêu hủy này có thể tiết kiệm nhiên liệu dùng cho bép đốt vì dầu thải cháy có nhiệt độ cao. Cặn và tạp chất sau khi lọc cũng được tiêu hủy trong lò đốt hai cấp nhiệt độ cao.


Liên hệ với chúng tôi