loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản QPPL về bảo vệ môi trường

Chiều 4/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi trường về tiến độ xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
demo

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, năm 2014, Tổng cục Môi trường được giao xây dựng 15 văn bản thuộc Chương trình xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Trong đó, có 7 văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 8 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Đến nay, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 1 Quyết định và 2 Nghị định được ký ban hành, hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý 4 Dự thảo Nghị định và Quyết định. Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng cho phép chuyển sang năm 2015;  có 2 Thông tư và 4 dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế thẩm định; Tổng cục Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện 2 Thông tư.

Năm 2015, Tổng cục Môi trường được giao chủ trì xây dựng 34 văn bản, trong đó, có 1 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; 31 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng và 2 Thông tư liên tịch. Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được ban hành, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, tiếp tục rà soát các Nghị định để cập nhật báo cáo Bộ các văn bản pháp luật cần được xây dựng, ban hành nhằm hướng dẫn, triển khai Luật và Nghị định.

Trước mắt, Tổng cục đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn hiện 7 văn bản để làm căn cứ thực hiện các thủ tục hành chính quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2005, được tiếp tục quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, bao gồm các Thông tư:  Quy định về ĐMC, ĐTM và kế hoạch BVMT; quy định về BVMT Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu vào Việt Nam để tháo dỡ; quy định về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; quy định về quản lý CTNH; hướng dẫn ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo, Tổng cục Môi trường khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định, Thông tư được giao nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT, góp phần chủ động triển khai công tác BVMT, phát triển kinh tế, an sinh, xã hội, cũng như đảm bảo cho phát triển bền vững.

Xuân Hợp – Ảnh: Hoàng Minh

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/moitruongp/domains/moitruongphuha.vn/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273