loader
04.3968.1666
moitruongphuha.info@gmail.com

Title Demo

Noi dung dang cap nhat

Chi tiết

Nghị Định 117-2009 Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: 117/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ___________________ CHÍNH PHỦ…

Chi tiết

Quy Trình Quản Lý Chứng Từ Chất Thải Nguy Hại

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CẤP VÀ TIẾP NHẬN LIÊN 6 TỪ CHỦ NGUỒN THẢI)…

Chi tiết

Phụ Lục: Danh Mục Chất Thải Nguy Hại

PHỤ LỤC 8 DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC 1. Giải thích về các cột trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này: 1.1….

Chi tiết

Phụ Lục: Mã Số Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

PHỤ LỤC 6 MÃ SỐ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A. Mã số QLCTNH của chủ nguồn thải CTNH: Mã tỉnh. Số thứ tự cấp sổ đăng ký. T (hoặc Tx)             Chú…

Chi tiết

Phụ Lục: Công Ước Basel và Mẫu Văn Bản Chấp Thuận Vận Chuyển Xuyên Biên Giới Chất Thải Nguy Hại.

PHỤ LỤC 5 VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI XUYÊN BIÊN GIỚI THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BASEL (www.basel.int) (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A. Đăng ký xuất khẩu CTNH (Căn cứ Phụ lục V A của Công…

Chi tiết

Phụ Lục: Mẫu Báo Cáo Quản Lý Chất Thải Nguy Hại

PHỤ LỤC 4 MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A. Mẫu báo cáo QLCTNH của chủ nguồn thải CTNH *** (TÊN CHỦ NGUỒN THẢI) ____________     CỘNG HOÀ XÃ HỘI…

Chi tiết

Phụ Lục: Hướng Dẫn Sử Dụng Chứng Từ Chất Thải Nguy Hại Và Mẫu Chứng Từ Chất Thải Nguy Hại

PHỤ LỤC 3 CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 1. Giới thiệu: Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai…

Chi tiết

PHỤ LỤC: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

PHỤ LỤC 1 MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)   A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn…

Chi tiết

THÔNG TƯ 12/2011 – BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG       Số: 12/2011/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011   THÔNG TƯ Quy định về Quản lý chất thải nguy hại      …

Chi tiết

Liên hệ với chúng tôi

 • Nguyễn Đình Cờ

  0986 428 472

 • Lê Duy Hiếu

  0983 270 333

  Skype: hieuld82

 • Đinh Quang Ngọc

  0989 208 355

 • Võ Lê Nghĩa

  0917 561 356

  Skype: lenghia.na45